Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)

Chính sách của tỉnh

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Long Thành

Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Long Thành.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh;.. theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tp.Biên Hòa

Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3755/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Quyết định chấp thuận cho cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly y tế tự chi trả

Ngày 29/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly y tế tự chi trả.

Quyết định chấp thuận cho cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly y tế tự chi trả

Ngày 29/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly y tế tự chi trả.

Hỗ trợ cho doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19 bằng giảm tiền thuê đất

Quyết định số 22-QĐ/CP của Chính phủ (Quyết định 22) về giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19 đang được Cục thuế Đồng Nai xem xét, rà soát.Theo nội dung quyết định, đối tượng được áp dụng là các DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất phải ngừng sản suất kinh doanh từ 15 ngày trở lên  do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Văn bản về việc quản lý người đến/về từ thành phố Đà Nẵng trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 10913/UBND-KGVX về việc quản lý người đến/về từ thành phố Đà Nẵng trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Văn bản về việc triển khai thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 10758/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Văn bản về việc hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong điều kiện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 7/9/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 10685/UBND-KGVX về việc hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong điều kiện tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.

Văn bản về việc chỉ đạo thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 10684/UBND-KGVX về việc chỉ đạo thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

​Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 10413/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

1 - 10 Next

Thống tin dịch bệnh covid-19 Đồng Nai

19 giờ, ngày 31/10/2020
Nhiễm bệnh
4
Ca tử vong
0
Ca chữa khỏi
3
Cách ly điều trị
1
Cách ly tập trung
105
Cách ly tại nhà
6
Xét nghiệm đã gửi
2
Xét nghiệm âm tính
2
Chờ kết quả
0
Trường hợp nghi ngờ đã loại trừ
89

Thống kê kiến nghị

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trang THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH đồng Nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.