Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021)
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 6/2018
 

       1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 06 năm 2018 là 1.448,6 tỷ đồng đạt 70 % so với cùng kỳ năm 2017 (2.072,5 tỷ đồng). Trong đó, có 145 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 95,3% so với cùng kỳ 2017) với số vốn đăng ký 1.165 tỷ đồng (bao gồm: 04 doanh nghiệp tư nhân/06 tỷ đồng, 35 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/144 tỷ đồng, 99 công ty TNHH 1 thành viên/920 tỷ đồng, 7 công ty cổ phần/ 92,8 tỷ đồng) và 185 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 17 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 283,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 160 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (đạt 320% so với cùng kỳ năm 2017) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

+ Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/6/2018, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 17.024,6 tỷ đồng đạt khoảng 73,1 % so với cùng kỳ năm 2017 (23.276,2 tỷ đồng), trong đó số đăng ký thành lập mới là 1.631 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 13.583 tỷ đồng và 273 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 3.441,6 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/6/2018 đã có có 4.346 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 415 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Trong 15 ngày đầu  tháng 6 (tính đến ngày 15/6/2018)  thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 26 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

+ Lũy kế đến ngày 15/6/2018 thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 351 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

+ Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/6/2018 có 41.935 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 31.529 doanh nghiệp và 10.406 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 205.054 tỷ đồng; trong đó có 9.633doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/6/2018, cơ quan thuế gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh là .... Thông báo về việc doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh đã nhập cảnh báo vi phạm yêu cầu báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp đối với ..... doanh nghiệp này.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 15/6/2018, có 10 doanh nghiệp giải thể với số vốn 83,1 tỷ đồng và 02 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 31 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/6/2018 có 132 doanh nghiệp giải thể với số vốn 749,7 tỷ đồng và 117 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.


Phòng ĐKKD

 

Thống tin dịch bệnh covid-19 Đồng Nai

02 giờ, ngày 29/07/2021
Nhiễm bệnh
3.269
Ca tử vong
10
Ca chữa khỏi
182
Cách ly điều trị
3.086
Cách ly tập trung
6.536
Cách ly tại nhà
13.608
Xét nghiệm đã gửi
0
Xét nghiệm âm tính
0
Chờ kết quả
0
Trường hợp nghi ngờ đã loại trừ
0

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trang THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH đồng Nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.